Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda-PD” u partnerstvu sa četiri lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije realizuje projekat “Klasterizacija malih i srednjih preduzeća iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije”.
Fokus aktivnosti je podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija, a u toku je obuka 11 polaznika za rad u programu “Solid vorks esencijals” /SolidWorks Essentials/.

Partnerske firme su “Elker”, “Kolektor CCL”, “CNC paver” /CNC Power/ i “Kromeks” /Cromex/.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz program WHAM, a planirani period sprovođenja je do 16. novembra 2020.

Izvor: Agencije