Predsjedavajući Srpskog kluba poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić ocijenio je danas da se u Specijalnom izvještaju o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH /FBiH/, Brčko distrikta i kantonima FBiH jasno vidi dikriminacija.

Mislim da je ovaj izvještaj baš profesionalno sačinjen, jer se u njemu jasno vidi diskriminacija”, rekao je Stevandić.

Poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Lovrinović /HDZ/ predložio je zaključak da se ovaj materijal dostavi predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću pa da vidi koliko su Hrvati zastupljeni, te da Institucija ombudsmana izvijesti parlament BiH o sprovedenim zaključcima do 2022. godine.

Poslanik Snežana Novaković Bursać /SNSD/ rekla je tokom rasprave o Izvještaju o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH /CIK/ u 2019. godini da je novi saziv CIK-a polulegalan.

– Izvještaj koji se odnosi na 2019. godinu o sprovođenju zakona iz nadležnosti CIK-a u parlamentarnu proceduru je uputio novi saziv koji je najblaže rečeno polulegalan – rekla je Bursaćeva.

Pred poslanicima je bio i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

U izvještaju je navedeno da je od potpisivanja dejtonskog sporazuma evidentirano više od milion povrataka u BiH.

U izvještaju je naveden i problem obezbjeđenja zdravstvene zaštite povratnika, kao i problem penzija, jer se penzije zarađene u FBiH ne isplaćuju.

Poslanik HDZ-a Nikola Lovrinović je rekao da ovaj izvještaj neće podržati jer smatra da ne daje pravu sliku o stanju.

– Nema stava koji su usvojile kantonalne vlade. Nema osvrta o tome šta se događa u trenutku kada su se ljudi vratili 1996, 1997. i 1998. godine, pa u narednih 10 godina nema nikakvih donacija – pojasnio je Lovrinović predloživši zaključak da se sačini novi izvještaj u kojem će biti obuhvaćeni izvještaji vlada kantona i entiteta.

Poslanik Snježana Novaković Bursać tokom rasprave o Informaciji o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar-decembar 2019. godine, ocijenila je da su predstavljeni pokazatelji da nema adekvatnog političkog predstavljanja predstavnika iz Republike Srpske.

– Informacijom o utrošku budžetske rezerve u 2019. godini odslikava se podaničko i besmisleno ponašnje predstavnika SDS-a i PDP-a koji su participirali u tom sazivu Savjeta ministra jer od ukupno 1,8 miliona KM iz budžetske rezerve na projekte u Republici Srpskoj utrošeno je oko 230.000 KM – rekla je Bursaćeva.

Ona je napomenula i da nijedna budžetska marka od utrošenih 600.000 KM za projekte iz oblasti sporta i kulture koji su išli kroz Ministarstvo civilnih poslova nije usmjerena prema Republici Srpskoj.

Poslanik SDS-a Mirko Šarović rekao je da je Republika Srpska dobila u nekim projektima više u nekim manje jer se ne dijeli po trećina.

Poslanici nisu raspravljali o materijalima Upravnog odbora BHRT, u kojem je Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT za 2019. godinu, kao i programski i Finansijski plan BHRT-a za tekuću godinu.

Rasprave nije bilo ni o Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za prošlu godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.

U Izvještaju je naveden nedostatak novog pravnog okvira za zaštitu ličnih podataka, koji bi bio usklađen sa propisima koji su na nivou Savjeta Evrope i EU usvojeni 2018. godine. Podnosilac izvještaja ističe da je neophodno donošenje novog Pravilnika u unutrašnjoj organizaciji.

Izvor:SRNA