Nakon što je danas održan KOMEMORATlVNl skup u Doboju, nastavlja se okupljanje Izbornih gubitnika širom Republike Srpske.

Ono što je interesantno, da ovom tužnom skupu i druženju nije prisustvovao kandidat DNS Dragutin Rodlć, niti Marko Pavlć ali ni dr Maja Dragojevlć-Stojić koja je Izjavila da za nju i Milana Tublna više nema mjesta u Istoj stranci. Poznat Je stav I podrška najjačeg opozicionara Jelene Trivlć koju Je dala dr Maji Dragojevlć i koja Je Izjavila da ozbiljne stranke ne mogu da prigrle i podrže ljude koji su do juče bili u vlasti.

Daiibor Pavlović – gradonačelnik Prijedora je ponizio i počistio #ONS i #SDS sa političke scene u gradu na Sani. Sada ostaje da se vidi, da li će gubitnici ovih izbora u narednom periodu uspjeti da se sastave u Prijedoru gdje su u raspadu donedavno neprikosnovene stranke iz Prijedora.

Prema našim Informacijama Milanu Tubinu su odbrojani poslednji dani u SDS i uskoro slijedi njegovo isključenje iz stranke.

Da II Je večerašnji skup priprema za njegov transfer u DNS?!

Izvor: Radnički pokret RS