Informativno-poslovni centar “Kozarski vjesnik” Prijedor sazvao je za 31. mart vanrednu sjednicu skupštine akcionara radi smjene direktora.
Odluka o sazivanju vanredne skupštine donesena je na zahtjev grada Prijedora kao većinskog akcionara, objavljena je u današnjem broju “Kozarskog vjesnika”.

Na dnevnom redu su izbor radnih tijela, usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, donošenje odluka o razrješenju direktora i o imenovanju vršioca dužnosti direktora, te tačka razno.

“Kozarki vjesnik” je javni lokalni medij koji u svom sastavu ima televiziju, radio, sedmične novine i veb-portal.

Izvor: Agencije