Kako je saopšteno nakon sastanka, Milovanovićeva je predsjednika Skupštine grada upoznala sa aktivnostima IOM-a i podršci koju IOM kroz razne projekte pruža lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresiranim stranama, kako bi se izgradili kapaciteti i olakšali suradnja na pitanjima migracija.
Kroz svoje projekte IOM pruža, između ostalog, i podršku omladinskim organizacijama te pomaže uvezivanju lokalnih zajednica sa svojom dijasporom.
Predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović je gošću upoznao sa planovima koje Gradska uprava ima za naredni period u cilju uvezivanja Prijedora sa svojom dijasporom. Duratović je ovom prilikom napomenuo da će u Skupštini grada biti formiran Odbor za saradnju sa dijasporom, a da će se u sklopu Gradske uprave otvariti Kancelarija za saradnju sa dijasporom.
Duratović je gošću informisao i o aktuelnim eServisima koji se nalaze na zvaničnoj stranici Grada, a koji olakšavaju građanima Prijedora koji žive u inostranstvu da elektronskim putem obave mnoge administrativne poslove i dobiju neophodne dokumente iz matičnog ureda.
U kontekstu toga, tokom razgovora je istaknuto da će IOM-BHRI Program ponuditi pomoć i pružiti podršku u realizaciji projekata i aktivnosti koje Grad Prijedor planira u narednom periodu sprovesti u cilju uvezivanja Prijedora a svojim građanima koji trenutno žive i rade u inostranstvu.

Izvor: prijedorgrad.org