Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će u periodu od 28.06.2021. godine do 02.07.2021. godine provesti preventivnu kampanju pod sloganom „Stop prosjačenju“, čiji je cilj jačanje svijesti građana o pravima djece, te o rizicima i posljedicama prosjačenja djece.

Tokom kampanje policijski službenici će u gradovima Republike Srpske organizovati punktove na mjestima gdje je na dnevnom nivou najveća koncentracija građana, te dijeliti promotivni materijal i razgovarati sa građanima o ovom problemu. Na ovaj način će skrenuti pažnju na ovu devijaciju i uključiti građane u borbu protiv iste.

Prosjačenje je jedan od najtežih i najprisutnijih oblika ekonomske eksploatacije djece, koja za posljedicu ima i narušavanje drugih prava djeteta, kao što su prava na zdravo odrastanje, obrazovanje, život u porodici, zdravstvenu zaštitu, zaštitu od svakog oblika nasilja i mnoga druga prava.

Život i rad djece na ulici, njihovo prosjačenje, bez obzira da li je pod prisilom ili iz „potrebe“, posljedica je povrede prava na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja i nemarnog odnosa. Prosjačenje ne smije i ne može da bude posmatrano kao „stil života“ ili „naučen obrazac ponašanja“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u toku 2020. godine, evidentiralo 376 prekršaja prosjačenja, dok je u periodu januar-maj 2021. godine evidentirano 160 ovakvih prekršaja. Naglašavamo da maloljetna lica nisu sankcionisana po ovom prekršaju, ali da postoje evidentirani slučajevi prosjačenja djece.

Izvor: ATV