Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS poništilo je u cjelosti rješenje Urbanističko–građevinske inspekcije grada Banjaluka od 14. aprila 2021. godine, kojim je bilo naloženo rušenje nelegalno sagrađenog objekta „Kajak terase“ i predmet vratilo Gradu na ponovni postupak.

inspekcije od 21. aprila 2021. godine donesen povodom žalbe investitora za odlaganje izvršenja rješenja gradske inspekcije.

Iz Gradske uprave podsjećaju da je navedenim rješenjem gradske inspekcije investitoru ovog ugostiteljskog objekta naloženo da poruši poslovni objekat čvrste gradnje, koji je izgrađen bez prethodno pribavljenog odobrenja za građenje u Ulici Save Kovačevića, na gradskom zemljištu i mimo regulacionig plana, odnosno da izvrši povrat u prvobitno stanje – neuređenu zelenu površinu.

Kao razlog za poništenje rješenja gradske inspekcije, u rješenju Ministarstva navodi se da je bilo potrebno „tačno i potpuno utvrditi činjenično stanje po pitanju vremena izgradnje spornih radova, sve kako bi mjeru uklanjanja tih radova mogao narediti pravilnom primjenom materijalnog prava“.

– Takođe, trebalo je uzeti u obzir činjenicu da je žalilac kod nadležnog organa Grada Banjaluka podnio zahtjev za legalizaciju spornih radova i da je taj postupak u toku, odnosno da nije pravosnažno okončan, kao i da će organ koji odlučuje po zahtjevu o legalizaciji, između ostalih dokaza, uzeti u obzir i to da su u međuvremenu izdati lokacijiski uslovi za realizaciju pejzažnog uređenja dijela obale Vrbasa i cijeniće mjerodavnost istih u svjetlu ostalih odlučujućih činjenica i okolnosti predmetne stvari – navedeno je u rješenju Ministarstva.

Stoga je, kako se navodi, pobijano inspekcijsko rješenje valjalo poništiti i spis predmeta vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak u kojem će biti dosljedno uvažene i sprovedene upute na koje se u ovom rješenju ukazuje kada će biti ispunjeni uslovi za donošenje novog i na zakonu zasnovanog rješenju.

Izvor: Srpskainfo