Fontana koja se gradi u banjalučkom Parku Mladen Stojanović, a čiji je investitor Grad – nema zakonito izdatu građevinsku dozvolu, potvrdili su iz resornog ministarstva.

U skladu sa revizijom regulacionog plana “Centar-aleja” – u parku nije predviđena velika fontana, nego postojeća česma. A, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika – park predstavlja zaštitnu zonu Ambijentalne cjeline. Shodno tome, kažu u ministarstvu, nema osnova za izdavanje građevinske dozvole i lokacijskih uslova.

Park “Mladen Stojanović”, 2017. godine, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju Ambijentalne cjeline, a koju čine dijelovi ulica Kralja Petra Drugog Karađorđevića i Mladena Stojanovića – definisan je kao zaštitna zona ovog nacionalnog spomenika.

I prema Zakonu o uređenju prostora, samo je resorno ministarstvo nadležno za izdavanje dozvola za gradnju, u prvim i drugim zaštitinim zonama, prirodnih i kulturnih dobara.

– Ukoliko je investitor, u ovom slučaju grad Banjaluka želio da izvodi radove na izgradnji fontane, bio je dužan da podnese zahtjev ovom Ministarstvu za izdavanje, uslova i građevinarstva. Ovo ministarstvo nije dobilo zahtjev od grada, niti je odlučivalo u tom postupku – naveo je Miladin Gaćanović, pomoćnik ministra za uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Vlada Republike Srpske.

Revizijom regulacionog plana “Centar aleja”, nema osnova za izdavanje građevinske dozvole i lokacijskih uslova, tvrde iz ministarstva.

– Predviđeno je da se u parku zadrži postojeće stanje, odnosno česma. Potrebno je idejno rješenje – istakao je Gaćanović.

S druge strane, iz Gradske uprave tvrde da su ispoštovali sve procedure, prilikom izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole za fontanu.

– Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Banjaluka izdalo je lokacijske uslove i građevinsku dozvolu za izgradnju fontane, privremenog karaktera u Parku “Mladen Stojanović”. Prilikom izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole sve procedure su ispoštovane – stoji na sajtu Gradske uprave.

Na osnovu informacije iz ministarstva, republički građevinsko-urbanistički inspektori izašli su na teren.
Zakon jasan, lokalne samouprave ne mogu izdavati građevinske dozvole kada je riječ o nacionalnim spomenicima.

– Moramo imati na umu i moramo znati da lokacije koje su proglašene A cjelinama i koje imaju status nacionalnog spomenika – dozvolu za izvođenje bilo kakvih radova, istim, izdaje isključivo ministarstvo. Dakle, jedinice lokalnih samouprava ne mogu izdati dozvole za izvođenje građevinskih radova na lokaciji tog tipa – rekla je Dušanka Nikolić, portparolka Inspektorata Republike Srpske.

U slučaju da republički inspektori utvrde da je građevinska dozvola za fontanu, izdata od nenadležnog organa, biće pokrenuta inicijativa za ukidanje nezakonite dozvole, a time i obustavu gradnje.

Autor: RTRS