Grad Prijedor raspisao je konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja boračkih kategorija.
Ovo dopunsko pravo, koje reguliše i finansira grad Prijedor, mogu ostvariti korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite sa prebivalištem na području Prijedora i na evidenciji Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Prijedora koji nemaju riješeno stambeno pitanje i nisu bili korisnici novčanih sredstava za rješavanje stambenog pitanja iz budžeta grada Prijedora ili budžeta Republike Srpske.

Konkurs se odnosi na borce odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske prve i druge kategorije, ratne vojne invalide od prve do zaključno sedme kategorije, članove porodica poginulih boraca i članove porodica umrlih ratnih vojnih invalida koji su korisnici porodične invalidnine.

Za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini namijenjeno je 50.000 KM iz budžeta grada Prijedora, a jednokratna novčana pomoć po ovom osnovu je do 5.000 KM za izgradnju ili kupovinu stambenog objekta, odnosno do 2.000 KM za adaptaciju već izgrađenog stambenog objekta.

Konkurs je otvoren do 10. oktobra, a detaljne informacije i obrazac prijave dostupni su na stranici Gradske uprave Prijedor u sekciji Javni konkursi i pozivi.

Izvor: SRNA/Kozarski