Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Udruženje za očuvanje tradicije Prijedor organizovalo je predavanje na temu „Srbi u Bosni u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“. Predavač je bio teolog i istoričar iz Hrvatske Goran Šarić.

„Predavanje smo bazirali, prije svega, na dokumentima strane provenijencije. Nećemo koristiti srpske izvore, nego se bavimo zapadnjačkim, franačkim, vatikanskim, hrvatskim, vizantskim, istočnjačkim dokumentima i vidjećemo da je, nažalost, položaj Srba u Bosni bio vrlo loš kroz povijest, da su uvijek bili na udaru raznih osvajača i zavojevača i da su u svim pobunama i ratovima podnijeli najveću žrtvu“, istakao je Šarić.

Na pitanje kakva je budućnost Srba u BiH Šarić je odgovorio:

“Srbe u budućnosti očekuje demografski slom ukoliko se ne vrate onim vrijednosotima za koje su ginuli njihovi preci, a to su prije svega slava, koja je direktna poveznica sa precima, ćirilica, kao jedna duša Srba upisana u kamen, u knjigu i kosovski zavjet. Znači, duhovno prije materijalnog, ne duhovno protiv materijalnog. I naravno, budućnost Srba u BiH, kao i druga dva naroda, je u suživotu sa Bošnjacima i Hrvatima.

Izvor: Kozarski