Grad Prijedor utvrdio je deficitarna zanimanja u visokoj stručnoj spremi za školsku 2021/2022. godinu i izmijenio novi pravilnik o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima na način da je gradonačelniku data mogućnost dodjele stipendija i mimo pravilnika.

Deficitarna zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedora za akademsku 2021/2022. godinu jesu profesor matematike, fizike, hemije i njemačkog jezika, diplomirani inženjer građevinarstva, šumarstva i geologije, te mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja i tehnologije u određenim smjerovima, kao i diplomirani defektolog logoped, diplomirani medicinar radne terapije, doktor medicine i diplomirani farmaceut.

Ranije je objavljeno da su u srednjoj stručnoj spremi četvrtog stepena deficitarna zanimanja tehničari informacionih tehnologija, mehatronike i ce-en-ce tehnologija, te mašinski tehničari za kompjutersko konstruisanje, a trećeg stepena to su krojač, električar – elektroinstalater, varilac, bravar i kuvar.

Ove dvije odluke o deficitarnim zanimanjima osnov su za raspisivanje javnog konkursa za dodjelu stipendija grada Prijedora.

Novi Pravilnik o dodjeli stipendija grada Prijedora učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama objavljen je polovinom prošlog mjeseca i glavna novina u odnosu na prethodni iz 2019. jeste da je ukinut uslov da za stipendije mogu konkurisati učenici i studenti koji imaju prebivalište na području grada Prijedora u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs – dovoljno je da imaju prebivalište na području Prijedora.

Takođe, novim pravilnikom učenicima i studentima deficitarnih zanimanja omogućeno je da ostvare pravo na stipendiju do kraja školovanja, a ne samo za jednu školsku godinu, kao što je predviđeno za uspješne učenike i studente kao i one u stanju socijalne potrebe.

Izmjene ovog pravilnika objavljene su u posljednjem broju Službenog glasnika grada Prijedora i predviđaju da “u izuzetnim slučajevima gradonačelnik može odobriti stipendiju učenicima i studentima i mimo kriterijuma iz ovog pravilnika, o čemu donosi poseban akt”.

Takođe se za učenike traži potvrda o primjernom vladanju, a za studente da nisu disciplinski odgovarali za povrede etičkog kodeksa ustanove, kao i potvrde o prosjeku ocjena i ovjerene izjavu da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Izmjene su i da se komisija za stipendije imenuje za svaku školsku/akademsku godinu, da za sve učenike i studente koji nisu u mogućnosti da podnesu prijavu na javni konkurs lično, to može učiniti jedan od roditelja, staratelj ili drugo ovlašćeno lice, te da u donošenju odluka o deficitarnosti zanimanja, pored Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA – PD” i srednjih škola na području grada, učestvuje i Zanatsko-preduzetnička komora Prijedor.

Izvor: Srpskainfo