Istraživanje sprovedeno na Njujork univerzitetu sugeriše da ljudi koji su u braku imaju prosječno šet posto manji rizik za poteškoće sa zdravljem srca.

Uz to, podaci prikupljeni od oko 3,5 miliona Amerikanaca pokazuju da je brak povezan s manjim rizikom za bolesti krvnih sudova koji pogađaju noge, vrat i abdomen (predio stomaka).

Prosječna starost ispitanika je bila 64 godine, a u braku ih je bilo njih 69 posto.

Pokazalo se i da brak ima pozitivan efekat na zdravlje kardiovaskularnog sistema kod oba pola.

Uočeni efekat braka je bio najizraženiji kod mlađih ispitanika, a najveći rizik za bolesti srca i krvnih sudova je uočen kod razvedenih učesnika istraživanja.

Izvor: avaz/ATV