U pitanju je dvodnevna manifestacija koja počinje u Mrkonjić Gradu – Ribniku gdje se vrši zahvat vode na izvoru rijeke Sane, a zatim eko-štafeta sa izvorskom vodom simbolično prolazi kroz sve opštine Sanskog sliva (Mrkonjić Grad, Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštru Luku, Prijedor i Novi Grad), odnosno izvorska voda se u Novom Gradu izlijeva na ušću Sana – Una.
U Prijedoru primo-predaja eko-štafete će biti 7. juna u 10 časova u bašti hotela “Le Pont”, gdje će biti dodjeljene i nagrade za najbolje likovne radove učenika osnovnih škola na temu “Zaštita životne sredine”.
Ovo je tradicionalna manifestacija koja je počela da se obilježava potpisivanjem Deklaracije 5. juna 2001. godine u Novom Gradu, na Svjetski dan zaštite životne sredine. Manifestacija se obilježava u svih sedam gradova, kroz koje protiče rijeka Sana. Cilj joj je očuvanje i zaštita rijeke Sane i njenih pritoka, od izvora do ušća i podizanje svijesti o značaju i očuvanju životne sredine.

Izvor: prijedorgrad