Pojačano britansko prisustvo u BiH već je rezultovalo planovima o ukidanju Republike Srpske i smjenama njenih funkcionera, objavio je portal ATV-a, pozivajući se na svoja saznanja.

Isti izvor navodi da je plan plod sastanka britanskih i američkih operativaca koji su skrojili strategiju u nekoliko tačaka.

Sastanak je održan u Kampu Butmir – Sarajevo, gdje se nalazi komandni i obavještajni centar združenih snaga “Task fors”, kojeg čine Amerikanci i Britanci.

Plan za ukidanje Republike Srpske uključuje primjenu bonskih ovlašćenja, kojim se planiraju smjene izabranih predstavnika u Republici Srpskoj, da se ukine izvršna i zakonodavna vlast, čime bi se praktično razvlastili organi upravljanja u Republici Srpskoj, prenio je ATV.

Ta televizija dodaje da se za ove namjene planira strateško pozicioniranje snaga u sastavu Eufora na ključne tačke, koje će biti ojačane četom za brzo reagovanje koju bi činili NATO vojnici.

Eufor trenutno ima 17 timova za vezu i osmatranje, 600 vojnika i prištabske dijelove koji se nalaze u Sarajevu, piše portal ATV.

Prema istom izvoru, operativnim planom, koji je već sačinjen, predviđa se pozicioniranje NATO/Eufor snaga, ranga čete do ranga bataljona u distriktu Brčko, radi presijecanja Republike Srpske na dva dijela.

ATV dodaje da je planom predviđeno i obrazovanje vojnopolicijskih snaga velike mobilnosti /poput karabinjera/, koje bi imale sposobnost da se u kratkom roku rasporede na bilo kom dijelu BiH, radi konfrontacije sa paravojnim jedinicama, policijskim snagama Republike Srpske i građanskom neposlušnošću, odnosno pobunom Srba.

Izvor: ATV/RTRS