Profesor ustavnog prava Milan Blagojević rekao je da stavljanje van snage Zakona Republike Srpske o neprimjenjivanju Odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka, predstavlja jednu u nizu frapantnih odluka Ustavnog suda BiH kada je riječ o vladavini prava u BiH.

Blagojević je za RTRS podsjetio da je zadatak Ustavnog suda BiH da brani, a ne da atakuje na Ustav.

Dodao je da niko nema pravo da se miješa u unutrašnja pšitanja koja spadaju u nadležnost Parlamentarne skupštine BiH ili entitetskih parlamenata, pa tako ni visoki predstavnik koji nema pravo da supstituiše PS BiH jer to nigdje u Ustavu BiH ne piše.

Blagojević je istakao da Ustav BiH ne dozvoljava nikom osim Parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima da svojim zakonima uređuju sva unutrašnja pitanja u granicama svojih nadležnosti.

– Prema povelji UN niko nikome ništa ne može da nameće. Ovakvo ponašanje visokih predstavnika u BiH jedan je vid kolonijalne vladavine – istakao je Blagojević.

Autor: RTRS