Visoke ljetne temperature dovode do veće potrošnje vode, ali u gradskom “Vodovodu” ističu da nema straha od nestašica te da je vodosnabdijevanje uredno. Slavine, kako kažu, zavrću samo u slučaju intervencija o kojima na vrijeme obavijeste stanovništvo.

“Snabdijevanje je na veoma visokom nivou i nema potrebe za redukcijama. Građanstvo redovno informišemo putem medija i naše veb stranice koji dio grada i u kom periodu neće imati vode zbog planiranih radova”, rekao je Zoran Mikić, rukovodilac Službe za proizvodnju i distribuciju vode.

Tokom ljeta, populacija u Prijedoru poveća se za 20 do 30 odsto zbog dolaska dijaspore, ali to ne utiče na vodosnabdijevanje. U gradskom “Vodovodu” ističu da su zadovoljni stanjem u bunarima. Međutim, da bi kvalitet ostao na dosadašnjem nivou, poručuju potrošačima da se odgovorno odnose prema vodi kao resursu i da je racionalno troše. Ovo preduzeće ima oko 23.000 korisnika.

Izvor: kozarski