U Prijedoru je održana trodnevna vježba tokom koje je više od 50 predstavnika platformi za smanjenje rizika od katastrofa iz Banjaluke, Bijeljine, Bihaća, Gradačca, Kaknja, Prijedora, Sanskog Mosta i Trebinja testiralo lokalne planove, procedure i sisteme kako bi se ocijenila spremnost lokalnih zajednica na odgovor na katastrofe.

Simulacijska vježba katastrofe, demonstracije akcije spasavanja u realnim uslovima i pružanja prve pomoći, održana je u okviru Zajedničkog programa Vlade Švajcarske i Ujedinjenih nacija “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH”, saopšteno je iz UNDP-a.

Vježba je počela 28. novembra, a završena je danas demonstracijskom vježbom akcije spasavanja na desnoj obali Sane.

Izvor: SRNA/kozarski