Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH uhapšen je u predmetu visoke korupcije i osumnjičen je za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, povezano sa više koruptivnih krivičnih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima BiH, a ostvarena je nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Akcija hapšenja Lučića je provedena po nalogu tužioca iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju policijski službenici SIPA-e, uz asistenciju MUP-a Republike Srpske.

Uporedno sa lišenjem slobode vrše se pretresi kancelarijskih prostorija, mjesta boravka osumnjičenog, kao i drugih objekata, u cilju pronalaska dokaza o izvršenim krivičnim djelima.

“Tokom rada na predmetu prikupljeni su dokazi da je osumnjičeni vršio grube zloupotrebe u oblasti trošenja sredstava namijenjenih za reprezentaciju, nezakonito servisirao vozila kod neovlaštenih osoba, vršio zoupotrebe pri zapošljavanju, kao i niz drugih nezakonitosti koje su obuhvaćene istragom”, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Tužilac i istražilac Tužilaštva BiH koordiniraju aktivnosti policijskih organa i određuju dalje istražne aktivnosti koje će se preduzeti.

Osumnjičeni će u zakonskom roku, u pratnji SIPA-e, biti predat postupajućoj tužiocu koja će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o daljim aktivnostima.

Izvor: faktormagazin