U Gradskoj upravi Prijedor danas je održan info-dan za predstavnike organizacija civilnog društva zainteresovanih za učešće u javnom pozivu Regionalnog programa lokalne demokratije na Balkanu dva /ReLOaD 2/ kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

Organizacije civilnog društva su pozvane da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Prijedora koji su navedeni u dokumentu Integralna strategija razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godina, a tiču se oblasti kulture, sporta, podrške mladima, socijalne zaštite i inkluzije, te ekologije i zaštite životne sredine.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 50.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, gdje je 120.000 KM maksimalan iznos sredstava jednoj organizaciji tokom ukupnog trajanja projekta.

Javni poziv otvoren je do 21. aprila, a obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na veb stranicama UNDP i grada Prijedora.

Za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva biće održan besplatan trening upravljanja projektnim ciklusom, trajaće tri dana s razmacima, počev od 27. marta do 12. aprila, a biće im pružena i dodatna pomoć konsultanta mentora, gdje je prvi sastanak sa mentorom zakazan za 31. mart u 11.00 časova u prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor.

Izvor: SRNA/kozarski