Redovna isplata prava na dodatak na djecu, prava na materinski dodatak, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju – njegovatelju ili njegovatelju za mjesec maj 2023. godine počinje danas, 6. juna 2023. godine.

Majska isplata dodatka na djecu obuhvata 20.026 djece, odnosno 11.606 korisnika roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.922.322,00 KM, saopšteno je iz Javnog fonda za dječiju zaštitu.

Materinskim dodatkom za mjesec maj obuhvaćeno je 4.411 majki-porodilja, a za isplatu ovog prava je izdvojeno 1.786.455,00 KM.

Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarile su 123 majke/porodilje, odnosno 103 trećerođene i 23 četvororođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 72.150,00 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 335.000,00 KM za 659 porodilja/majki, odnosno 670 djece/novorođenčadi, piše RTRS.

Isplatom za mjesec maj za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 432.900,00 KM, za ukupno 666 roditelja/njegovatelja.

Izvor: RTRS