Primer koji izaziva mnogo polemika i različitih mišljenja, da li je ispravno koncentrisati se ili pak skoncentrisati se.

Pravopis navodi oba oblika kao ispravna, ali kao bolju varijantu predlaže oblik koncentrisati se.

U Rječniku jezičkih nedoumica, Ivan Klajn kaže: „O pravilnosti ovog oblika mišljenja stručnjaka se razilaze, ali se obično smatra da je bolje samo koncentrisati.

Međutim, neki normativisti smatraju da je oblik sa prefiksom s- nepravilan, pa kažu da ne postoji imenica “skoncentracija”.

Možemo ova dva glagola da posmatramo i kao različita prema vidu. Skoncentrisati bi bio glagol svršenog vida, a drugi, koncentrisati, dvovidski, svršen ili nesvršen.

U rečnicima, Rečnik srpskoga jezika i Rečnik Matice srpske, zabilježena su oba oblika kao pravilna.

Izvor: Srpskainfo