Odbornici Skupštine grada Prijedora razmatraće sutra Prijedlog prvog rebalansa gradskog budžeta od 83.606.055 KM, što je za 1,2 miliona KM više nego što je bilo predviđeno Nacrtom.
Na dnevni red naknadno je uvršten prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana Rudnika željezne rude “Omarska”, koji je bio u parlamentarnoj proceduri na martovskom zasjedanju, ali tada nije usvojen jer je 25 prisutnih odbornika prilikom glasanja bilo uzdržano.

Pred odbornicima će se naći i informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora u prošloj godini.

Na dnevnom redu su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada, o izmjeni i dopuni osnivačkih akata Turističke organizacije i o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja preduzeću “Unijat”.

Među 19 tačaka dnevnog reda pet je kadrovskih, dok će izvještaje i informacije podnijeti Dječiji vrtić “Radost”, Narodna biblioteka “Ćirilo i Metodije”, Muzej Kozare i “Kozarski vjesnik”, a biće osnovan i kolegijum Skupštine grada.

Sjednica je zakazana za 10.00 časova.

Izvor: SRNA/kozarski