U okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske „Budi stigma! Zaustavi/prijavi vršnjačko nasilje“ službenici Policijske uprave Prijedor održali su danas edukativno predavanje za učenike Ugostiteljsko-ekonomske škole u Prijedoru na temu vršnjačkog nasilja.

Cilj kampanje je da se učenici upoznaju sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinima ispoljavanja nasilja među djecom i mladima, te posljedicama koje vršnjačko nasilje ostavlja na žrtve istog. Takođe, cilj je i blagovremeno otkrivanje i reagovanje na ovakav vid nasilja.

Izvor: kozarski