“Subjekat” ili “subjekt”? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta u kome se upotrebljavaju.

Subjekat se odnosi na funkciju u rečeniciSubjekat je vršilac radnje, nosilac neke osobine ili stanja izraženih predikatom, piše Magazin Novosti

Subjekt se više odnosi na neko konkretno lice, recimo pravno lice kao nosilac nekog prava, a takođe je u vezi sa književnošću, npr. lirski subjekt kao nosilac glavne radnje u poeziji, koji je često u tijesnoj vezi sa autorom.

Izvor: Srpskainfo