„Vodovod“ a.d. Prijedor je ove sedmice uspješno završio radove na izmještanju cjevovoda u
dužini od oko 15 metara preko rijeke Miloševice.


Radovi su izvedeni kako bi se spriječilo pucanje cijevi prilikom porasta nivoa rijeke Miloševice.

prijedor24h