Vidite li crvena polja na karti? One predstavljaju upozorenje na naglu promjenu klime, piše Еvropska komisija. Ali ono što je najtužnije je da je koncentacija crvenih polja najgušća na području Balkanskog poluostrva.

Еvropska komisija izvještava da je 2022. bila druga najgora godina za šumske požare. U Еvropskoj uniji je izgorjelo gotovo 900.000 hektara zemlje – područje veličine Kipra. U požarima su izgorjele i mnoge šume.

“Ne možemo si dopustiti da izgubimo šume i jedinstvene prednosti koje donose, od regulacije klime do bioraznolikosti. Šumski požari, suša i drugi uticaji prijete njihovoj budućnosti”, kažu iz Еvropske komisije.

U sklopu predlaganja zakona o evropskim šumama sa CiopernicusEU, Еvropska komisija planira napraviti sveobuhvatnu bazu podataka o šumama u ЕU.

“Naš novi predloženi Zakon o nadzoru šuma iskoristiće našu satelitsku mrežu CiopernicusEU i lokalne podatke za stvaranje resursa za mapiranje, praćenje, prikupljanje i dijeljenje ključnih informacija o evropskim šumama. Oni će omogućiti zemljama u ЕU, vlasnicima i upraviteljima šuma da ozbiljno prihvate izazove i da zaštite sve ekološke i privredne mogućnosti koje šuma pruža”, navodi Еvropska komisija u svojoj objavi na Instagramu.

Izvor: Radio Sarajevo