Uređene javne zelene površine, pažljivo održavani cvijećnjaci i drvoredi, ispražnjene kante za smeće. Sve to zahvaljujući radnicima preduzeća “Komunalne usluge” Prijedor. U planu je postavljanje polupodzemnih kontejnera u najužoj gradskoj zoni, a u ovom preduzeću pojašnjavaju njihove prednosti.

“Plan nam je da u najužoj gradskoj zoni iduće godine zamijenimo jedan dio kontejnera i da kontejnerska mjesta zamijenimo sa polupodzemnim kontejnerima. Estetski će ljepše izgledati i neće biti rasipanja smeća i neprijatnog mirisa, a nama će omogućiti da manje praznimo, sa manjim brojem radnika. Nadam se da ćemo to iduće godine uspješno realizovati i tako nešto će biti po prvi put u našem gradu”, rekao je Dalibor Grabež, direktor “Komunalnih usluga”.

Prijedorčani s kojim smo razgovarali zadovoljni su uređenjem grada. Kako ističu, čistoća grada je obaveza svih građana.

U idućoj godini preduzeće “Komunalne usluge” planira i formiranje reciklažnih ostrva u gradskoj zoni i u većim naseljima, kako bi se smanjilo nekontrolisano odlaganje kabastog otpada. “Već smo pokrenuli procedure sa Gradskom upravom i dobili smo četiri lokalcije u gradu na kojima ćemo formirati reciklažna ostrva za odlaganje kabastog, elektronskog, građevinskog i bio otpada. Kako bi građani kada nešto renoviraju besplatno mogli da odvezu otpad na neko od ovih reciklažnih ostrva koja ćemo mi, po potrebi, da praznimo”, dodao je Grabež.

Uz podršku Investiciono-razvojne banke Republike Srpske ove godine nabavljena je nova automatska čistilica i time povećan obuhvat područja na kojem ovo preduzeće pruža usluge.

Izvor: kozarski