U toku akcije “Proljetno uredjenje grada”, a po zahtjevu Gradske uprave, Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove, preduzeće ”Komunalne usluge” a.d. Prijedor će u periodu od 01.04. – 30.04.2024. godine, vršiti odvoz kabastog otpada- kućanskih aparata, dijelova namještaja i slično.
U gradskoj zoni kabasti otpad treba odlagati pored kontejnera, ali ne na saobraćajnice.
Odvoz kabastog otpada u prigradskom i seoskom području će se vršiti po rasporedu redovnog odvoza smeća, te molimo gradjane da otpad iznesu u ranim jutarnjim časovima kako bi sve bilo odvezeno istog dana.
Zamoljavamo gradjane da se uključe u akciju uređenja grada, i daju svoj doprinos.
Za sve informacije obratiti se na telefon:
📞 052-222-008
📞 052-222-109
“Komunalne usluge” a.d. Prijedor