Grad Prijedor ima dvije visokoškolske ustanove, Rudarski fakultet i Visoku medicinsku školu, ali ne i studentski dom. U ovim institucijama smatraju da je to jedan od razloga smanjenog interesovanja studenata za upis ovih fakulteta.

https://www.youtube.com/watch?v=KzoWBUEnM4Q

Izvor: RTRS