Grad Prijedor ima dvije visokoškolske ustanove, Rudarski fakultet i Visoku medicinsku školu, ali ne i studentski dom. U ovim institucijama smatraju da je to jedan od razloga smanjenog interesovanja studenata za upis ovih fakulteta.

Izvor: RTRS