Seks, nasilje i država

Godina prođe

Narod za posmatranje

To se ne kupuje