Kad mjerimo pritisak, svi OVO radimo, a to podiže pritisak: Gdje još griješimo?

Visok krvni pritisak je pošast savremenog čovjeka koja pogađa skoro svaku drugu odraslu osobu. Često, naročito u početnoj fazi, ne daje nikakve simptome, a kada oni počnu da se ispoljavaju, neki organi, srce, mozak, bubrezi ili pluća, već su oštećeni.

Hipertenzija se najčešće otkriva na sistematskom pregledu, pa je zato važno povremeno provjeriti svoje zdravlje kod izabranog ljekara, ističe dr Nevenka Dimitrijević, specijalista opšte medicine.

Oni koji već znaju da boluju od visokog krvnog pritiska treba da ga mjere češće, ali samo pod uslovom da redovno uzimaju terapiju. Mjerenje pritiska u ovom slučaju služi isključivo radi vrednovanja terapijskog efekta lijekova i potrebe da se u terapiji nešto mijenja.

– Poznato je da je pritisak izmjeren u ordinaciji često nešto viši od stvarnog zbog čuvenog sindroma bijelog mantila.

Zbog toga je pritisak najbolje meriti kod kuće, bilježiti rezultate i odnijeti ih ljekaru kako bi on mogao da prati stanje i odredi pravu terapiju – kaže doktorka.

Ona navodi 10 savjeta kojih bi se trebalo pridržavati prilikom mjerenja krvnog pritiska kako bi dobijene vrijednosti bile što pouzdanije:

Pritisak treba mjeriti uvijek u isto doba dana kako bi vrijednosti bile uporedive.

Najbolje je mjeriti pritisak ujutru, u krevetu, i uveče, pred odlazak na spavanje.

Prije mjerenja obavezno treba otići u toalet jer puna bešika diže pritisak.

Najmanje pola sata prije merenja ne bi trebalo piti alkohol ni pušiti, a neposredno prije mjerenja ni piti kafu.

Razgovor uživo ili telefonom takođe podiže pritisak, zato tokom mjerenja treba ćutati.

Pritisak nikada ne treba mjeriti preko odjeće, već na golu kožu.

Položaj ruke treba da bude odgovarajući. Zato je neophodno pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu aparata, gdje je detaljno opisano gdje se koji dio aparata postavlja.

Mišići cijele ruke, uključujući i šaku, moraju da budu opušteni, a osoba koja mjeri pritisak mirna.

Ako želite da provjerite da li ste dobro izmjerili vrijednost pritiska, pauza između dva mjerenja treba da bude najmanje dva minuta.

Pravilno je pritisak mjeriti na obje ruke, bilježiti obje vrijednosti i odnijeti ih svom ljekaru. Krvni pritisak je kod većine pacijenata najviši ujutro, kasnije opada, a uveče opet počinje da raste. Međutim, ovo nije pravilo jer se kod nekih ljudi događa potpuno obrnut proces, piše Blic Žena.