Dejan Markovic (21) uspio je da pobijedi leukemiju. Ostao je rano bez oca, sada sam uzdržava porodicu.

dnevnick.com