Građani Republike Srpske platili su iz svojih džepova 14.000 maraka, jer su inspektori u Banjaluci brutalno pretukli mladića iz Prijedora, optužujući ga za krivično djelo koje nije ni izvršio!

i osnovni, ni okružni sud u Prijedoru nisu prihvatili tvrdnje MUP Republike Srpske, da se V.V. povrijedio nakon otpuštanja iz prostorija banjalučke policije, a što su ujedno opovrgnuli i svjedoci, među kojima je bila i advokat Milica Cvijanović koja je posjetila svog branjenika kritične noći u prostorijama banjalučke policije.

Sud je u pravosnažnoj odluci konstatovao da je, u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima, Republika Srpska odgovorna za štetu pričinjenu fizičkim i pravnim licima, kao rezultat postupanja policijskih službenika u izvršavanju zadataka MUP RS.

FOTO: SRPSKAINFO
FOTO: SRPSKAINFO

– Tužena nije pružila sudu nijedan dokaz da su bili ispunjeni uslovi koji bi opravdali upotrebu fizičke sile od strane policijskih službenika prilikom lišavanja slobode – navodi se u presudi Okružnog suda Prijedor koja je u posjedu Srpskainfo.

Pretučeni V.V. je u svojoj izjavi naveo da su ga inspektori Policijske uprave Banjaluka, tadašnjeg Centra javne bezbjednosti Banjaluka, prvo vezali za radijator i tukli, a sve sa ciljem da prizna razbojništvo odnosno krađu zlata i automobila u kojem nije ni učestvovao. Naveo je i da je usljed prebijanja padao u nesvijest više puta.

Trajno oštećenje bubrega

Svjedoci, među kojima je bila i advokatica pretučenog, potvrdili su da je V.V. kritične noći imao hematome po glavi i tijelu.

Krunski svjedok, vještak medicinske struke Milorad Grujičić, utvrdio je da je kod V.V. postojala traumatska kontuzija lijevog bubrega koja je izazvala krvarenje koje je trajalo mjesec dana. Vještak je utvrdio da je Vukoviću narušena struktura bubrega, te da je u pitanju teška tjelesna povreda.

U pravosnažnoj presudi navodi se da je sud utvrdio da banjalučki inspektori nisu opravdali svoje postupanje, te da su nesrećnom mladiću nanijeli trajno oštećenje bubrega.

Iako iz MUP Srpske nisu odgovorili na naše upite o konkretnom slučaju, saznajemo da inspektori nisu ni kažnjeni zbog pomenutog batinanja!

FOTO: BOJANA MAJSTOROVIĆ/RINGIER
FOTO: BOJANA MAJSTOROVIĆ/RINGIER

Presudama Osnovnog suda Prijedor broj 777 0 P 064954 14 P od 25. decembra 2015. i Okružnog suda Prijedor broj P 064954 17 Gž od 6. marta 2019. godine, MUP Republike Srpske, kojeg je zastupalo Pravobranilaštvo RS, izgubio je spor po tužbi V.V. iz Prijedora pokrenutoj zbog nanošenja teških tjelesnih povreda od strane inspektora tadašnjeg CJB Banjaluka.

Uračunate i kamate

U pravosnažnoj presudi se, pored ostalog, navodilo da su V.V. nakon privođenja u prostorije tadašnjeg CJB Banjaluka, današnje Policijske uprave Banjaluka, službenici MUP tukli do te mjere da su mu nanijeli trajno oštećenje bubrega.

Iznos koji je dosuđen po tužbi bio je 7.700 maraka, ali su u njega uračunate i kamate, te je Prijedorčaninu isplaćeno više od 14.000 maraka.

Inspektori su V.V. prvo tukli u službenom automobilu, a zatim i u službenim prostorijama!

Prema presudi, Prijedorčanina su nakon hapšenja i dovođenja u prostorije Policijske uprave Banjaluka inspektori vezali za radijator, te ga tukli rukama i nogama u namjeri da iznude priznanje razbojništva, odnosno krađu zlata i automobila.

Kada su shvatili da V.V. nema namjeru priznati krivično djelo, inspektori su ga otpustili iz službenih prostorija kao da se ništa nije dogodilo.

To što je V.V. bio poznat policiji od ranije zbog izvršenja krivičnih djela nikako ne opravdava postupanje inspektora.

Za pretrpljeni strah 800 KM

Drugostepenom, pravosnažnom presudom, V.V. je na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne sposobnosti i oštećenja bubrega dosuđen iznos od 3.000 maraka. Za pretrpljene fizičke bolove, sud je odredio iznos od 2.000 maraka, dok je za pretrpljeni strah isplaćeno 800 maraka.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Ukupan iznos koji su poreski obveznici, odnosno građani Republike Srpske platiti zbog nezakonitog postupanja policijskih službenika MUP Republike Srpske prema V.V. iznosio je 5.800 maraka sa zateznom kamatom i sudske troškove od 1.900 maraka, takođe sa zateznom kamatom.

Sudski postupak po tužbi V.V. trajao je od novembra 2014. godine. Prvostepena presuda donesena je u decembru 2015. godine, a drugostepena u martu 2019. godine. Zahtjev za blokadu sredstava sa jedinstvenog računa trezora Ministarstva finansija RS podnesen je u februaru 2020. godine, a novac je isplaćen nakon toga.

MJESEC DANA BEZ ODGOVORA

MUP-u Republike Srpske smo 9. juna ove godine uputili jednostavno pitanje, koje je glasilo, da li su i na koji način policijski inspektori koji su učestvovali u batinanju Prijedorčanina V.V. kažnjeni. Do danas, odgovor iz ove institucije nismo dobili.

Prema nezvaničnim informacijama, nijedan inspektor nije kažnjen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda V.V. Istovremeno, osnovni i okružni sud u Prijedoru potvrdili su da službenici MUP Republike Srpske nisu postupali u skladu sa zakonom.

Zanimljivo je da se MUP RS tokom postupka pozivao na potvrdu o otpustu V.V. iz službenih prostorija, prema kojoj Prijedorčanin nije imao povrede. Sud, međutim, nije poklonio vjeru ovoj potvrdi MUP Republike Srpske.

Izvor: Srpskainfo