Ruski narod je poznat po svakodnevnom ispijanju velikih količina čaja. Da bi učenicima kojima predaje ruski jezik bolje dočarao tradiciju i običaje u Rusiji, profesor Ilija Sadžak je u okviru redovnog časa priredio i rusku čajanku. On pojašnjava kada u nastavu uvodi detalje koji nisu obuhvaćeni nastavnim programom, ali koji su dozvoljeni i korisni za organizovanje kvalitetnijeg predavanja. “Kad je neka tema koja je zanimljiva, kao što je ruska tradicija, onda ubacimo tradicionalno rusko ispijanje čaja. U okviru toga  pročitamo neke stihove i nešto što imamo u udžebeniku, a ja im objasnim o čemu se radi”, kaže Sadžak.

Učenici koji su odabrali da kao izborni u Gimnaziji uče ruski jezik kažu da to može biti korisno, pogotovo za one koji planiraju da studiraju u Rusiji ili turistički putuju u ovu veliku i raznovrsnu zemlju. “Smatram da je učenje ruskog jezika, pored engleskog kao prvog jezika, veoma značajno u školi. Kao opciju smo imali njemački, ali određen broj učenika izabrao je ruski jezik. Smatram da je značajan zato što ima učenika u Gimnaziji koji vjerovatno planiraju studirati u Rusiji. Takođe i zbog putovanja koja su možda planirana u budućnosti sa Gimnazijom, ali i van nje, sa nekim drugim agencijama”, ističe Elena Kremić, učenica 3. razreda. “Ja sam upisao Gimnaziju zato što sam ja to želio i izabrao sam ruski zato što je to bila moja volja. Nisam želio da mi neko nameće neke jezike kao što su engleski ili njemački. Ja volim Rusiju i želim jednog dana da odem u Rusiju. Zanima me njihova istorija i tradicija i to mi je najomiljenija država”, kategoričan je učenik 3. razreda Vuk Janjetović

Proifesor Ilija Sadžak više od dvije dedenije živio je u Rusiji. “Svaka ruska kuća ima samovar u kojem je stalno topla voda. Tako je u školama, fabrikama, institucijama i čaj se priprema tokom cijelog dana”, ističe Sadžak. Pojašnjava u čemu je razlika između ruskog i ispijanja čaja u drugim područjima. “Razlika je u tome  što Rusi čaj piju tokom cijelog dana. Nema ono kao kod Engleza u određeno vrijeme, nego ga piju od jutra do mraka, ali u različito doba piju različitu vrstu čaja. Pošto nemaju tradiciju ispijanja kafe kao kod nas, ujutro piju crni jaki čaj da se razbude. Tokom dana se pije crni čaj, može i voćni, a naveče zeleni za smirenje”, kaže Sadžak.

Učenici koji su bili na času rusksog jezika i ruskoj čajanci kažu da je dosta zanimljivije kada se u uobičajen način predavanja dodaju praktični elementi koji govore o kulturi i tradiciji naroda čiji jezik uče.

Izvor: kozarski.com