Grijanje po svaku cijenu (VIDEO)

Ko može potrošača da natjera da koristi usluge gradske toplane. U nekoliko zakona stoji niko, jer potrošač ima pravo na izbor. Ali kako se odjaviti sa sistema gradskog grijanja ako lokalne zajednice još nisu donijele dokumente koji propisuju uslove za isključenje. Treba li kupac novog stana koji ne želi gradsko grijanje prihvati račune i ugovor za koji ga niko nije pitao.

RTRS/prijedor24h