Grad Prijedor izdao je saopštenje povodom tekstova objavljenih na portalu Srpskainfo.com, a koje je naš sajt prenio u cijelosti, pa stoga objavljujemo i odgovor Gradske uprave Prijedor, u kojima se demantuju navodi u pomenutim tekstovima.

Suočeni sa tendencioznim i zlonamjernim tekstovima čiji je izvor Srpska info  sa bombastičnim naslovima „NIJE IH INTERESOVAO NASIP“ Prijedorčani tvrde da je lokalna vlast slagala premijera, „Đaković prozvao Prijedorčanina,ubrzo mu stigao žestok odgovor“. I uvijek iz pera jednog novinara koji se uporno trudi da dokaže da Grad Prijedor živi samo u problemima i zakulisnim poslovima. Nikada nijedan tekst nije bio afirmativan, a nije valjda da  za svih ovih godina u Prijedoru nije urađen nijedan dobar posao u korist građana , a i samog Prijedora. Ali ostavićemo to po strani, o tome će sud dati vrijeme koje je pred nama, a ne dnevna politika.

Podsjetićemo da je  iz pera istog novinara izašao  tekst o jednoj od najljepšh pijaca u ovom dijelu Regije pod naslovom „Pijaca bez kupaca jer je smještena na groblju“, ili o Sportskoj dvorani na „Urijama“ „ Zidanje Skadra na Bojani“

Sve je to po onoj staroj logici“najlošija vijest je najbolja vijest“, a to prodaje novine i čini medije interesantnim.

Toliko o tome.

Novinarska profesija nalaže da se utvrde sve činjenice prije objavljivanja tekstova pa i konstatacija da „smatra da su pravnici zaposleni u Gradskoj upravi prošlih pet godina primali plate za svoj posao, ali da nisu poštovali zakonske procedure“

Prvo, svi novinari su dobili informaciju o stanju predmeta, i radnjama koje su preduzimane od 2014.godine, ali nijedne riječi o tome nema u ovim tekstovima.

Drugo, treba dokazati da neko nije poštovao zakonske procedure, a ne paušalno iznositi ocijene. Valjda nije nepoštovanje zakonskih procedura, ako neko koristi zakonom predviđena sredstva u zaštiti javnog interesa, a zna se da je jedno od osnovnih načela pravnog sistema višestepenost odlučivanja. I ne treba zaboraviti činjenicu da je još 26.12.2014.godine pokrenut postupak sporazumnog rješavanja ovog pitanja.Nije tačna ni tvrdnja da je Grad bio nezainteresovan za rješavanje ovih pitanja.Grad je pokrenuo postupak utvrđivanja opšteg interesa, a nakon toga postupak potpune eksproprijacije. I jedino što je mogao činiti poslije toga,a činio je da urgira kod institucija gdje se predmet nalazi. Neki od tih predmeta se nalaze u završnoj fazi, a neki su tek sada pokrenuti.

Treće, u konkretnom slučaju poziv za uviđaj na licu mjesta je stigao u Gradsku upravu 15.05.2019.godine, sa terminom održavanja 24.05.2019.godine. Nije valjda da je i za to Grad kriv.

Da li je to dokaz da se Gradska uprava nije interesovala i preduzimala radnje.

Potrebu za ovim saopštenjem smo imali iz razloga što su besprizorno prozvani pravnici Gradske uprave uz konstataciju da su godina primali platu, a nisu poštovali zakonske procedure.

U cilju zaštite profesije , obraćamo se javnosti da objektivno prosudi kuda sve ovo vodi. Da li su nam vrijednosti došle do te mjere da više ne poštujemo nijedan standard kada je riječ o bilo kojoj profesiji?

Mi smo proteklih godina u ovom Gradu vodili i doveli do kraja najsloženije postupke iz ove oblasti, koji su bili preduslov za privlačenje stranih investicija i izgradnju najsloženijih objekata. I nikada niko nije pisao i izjavljivao ovako. Mjera našeg rada, i kvaliteta rada, su odluke viših organa, a ne paušalno izneseni stavovi.

I ovdje se ne radi o pojedincu, radi se o zaštiti i integritetu ličnosti, koji svojim obrazovanjem,iskustvom i radom nisu zaslužili povlačenje kroz dnevnu politiku i ko zna čije interese.

Na ovu temu se više nećemo oglašavati, ma ko šta, i kako pisao, ali smo spremni da zaštitu svojih interesa i ličnog integriteta zatražimo na Sudu.

PRAVNICI ZAPOSLENI U GRADSKOJ UPRAVI