Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o trenutnim problemima u funkcionisanju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) Republike Srpske, te obavezala Fond zdravstvenog osiguranja (FZO RS) da u što kraćem mogućem roku pusti u rad IZIS.

Vlada je, kako je saopšteno, dala podršku FZO RS u aktivnostima oporavka IZIS-a, nakon pretrpljenog hakerskog napada.

“Vlada je obavezala FZO RS da u što kraćem mogućem roku pusti u rad IZIS, poštujući sve potrebne mjere bezbjednosti, dok je zdravstvenim ustanovama koje rade na aplikacijama IZIS-a ili koriste IZIS servise naloženo da striktno slijede instrukcije i preporuke FZO RS u ovom periodu”, naveli su iz Vlade Srpske.

Takođe, FZO RS, Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženi su za koordinaciju procesa pružanja odgovora na računarsko-bezbjednosni incident i ostalih aktivnosti u skladu s propisima kojima se uređuje oblast informacione bezbjednosti  u Republici Srpskoj, kroz rad stručnog tima.

“Vlada Republike Srpske preporučuje i svim institucijama i ustanovama sa kojima IZIS ima uspostavljenu razmjenu podataka da izvrše detaljnu analizu eventualne kompromitacije informaciono-komunikacione infrastrukture, sistema, mreže i podataka. Takođe, Vlada je zadužila Agenciju za informaciono-komunikacione tehnologije da pripremi instrukciju o primjeni mjera zaštite informacionih sistema u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i postupku procjene rizika eksternalizovanih servisa”, naveli su iz Vlade Srpske.

Podsjećamo, Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) je 31. decembra 2023. godine bio izložen visokosofisticiranom hakerskom napadu, zbog čega je, kako je saopšteno, FZO RS zbog bezbjednosnih razloga, bio prinuđen da ga učini nedostupnim eksternim korisnicima.

“Zahvaljujući pravovremenoj i adekvatnoj reakciji, baza podataka IZIS-a je sačuvana i spriječene su veće posljedice. S obzirom na to da je IZIS implementiran u sve nivoe zdravstvene zaštite, predložena je dinamika funkcionalnog puštanja u rad po institucijama zdravstvenog sistema, te Fond zajedno sa održavaocima sistema radi na postepenom ‘podizanju’ dijelova sistema, kako bi osigurali da sistem na bezbjedan način bude vraćen u upotrebu”, naveli su iz Vlade Srpske.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o Smjernicama za izradu politike informacione bezbjednosti i Smjernicama za usklađeno djelovanje organa uprave u slučaju računarsko-bezbjednosnog incidenta Republike Srpske.

“Zadužuju se republički organi, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna i fizička lica koja pristupaju ili postupaju sa podacima u elektronskom obliku republičkih organa, organa jedinica lokalne samouprave i pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja da usvoje ili ažuriraju postojeće politike informacione bezbjednosti u skladu s Smjernicama za izradu politike informacione bezbjednosti Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske”, navode iz Vlade.

Takođe, zadužuju se da primjenjuju Smjernice za usklađeno djelovanje organa uprave u slučaju nastanka računarsko-bezbjednosnog incidenta Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske.

“Vlada je zadužila Agenciju za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske da redovno ažurira Smjernice za izradu politike informacione bezbjednosti i Smjernice za usklađeno djelovanje organa uprave u slučaju nastanka računarsko-bezbjednosnog incidenta u skladu s međunarodnim standardima i praksama, kao i tekućim okolnostima i o tome obavještavaju i edukuju obveznike primjene Zakona o informacionoj bezbjednosti Republike Srpske”, naveli su iz Vlade Srpske.

Izvor: banjaluka.net