Povodom početka školske godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovalo je republičku akciju “Zaštitimo djecu u saobraćaju” u trajanju od 26.8 do 20.9.2019.

Sastanku u Policijskoj upravi Prijedor prisustvovali su subjekti koji direktno ili indirektno učestvuju u bezbjednosti djece u saobraćaju. Navedena akcija se realizuje kroz tri aktivnosti, rekao je Mario Milašin, načelnik Sektora policije PU Prijedor.

– Policijski službenici će obići sve osnovne i srednje škole. Nakon toga ćemo nastojati da pokrijemo sve prilazne puteve, odnosno da utvrdimo trase koje su najbezbjednije za kretanje učenika. Druga aktivnost će se reallzovati kroz predavanja u osnovnim školama, najmlađim kategorijama, prije svega đacima prvacima. Treća aktivnost obuhvata preventivne i represivne aktivnosti koje se odnose na sankcionisanje nepropisno parkiranih vozila u zonama škola i pješačkih prelaza, odnosno upućivanja autobusa koji vrše organizovan prevoz djece, na vanredni tehnički pregled ukoliko se posumnja na njihovu tehničku ispravnost- rekao je Milašin.

O značaju bezbjednosti djece u saobraćaju u toku njihovog kretanja od kuće do škole govore i direktori osnovnih i srednjih škola koji se trude da kroz ovakve sastanke poprave kvalitet bezbjednosti djece. Zdravko Budimir, direktor OŠ “Desanka Maksimović” i Gorana Bosančić, direktor OŠ “Petar Kočić”, kažu da je veoma važna edukacija učenika u sa radnji sa Auto-moto savezom i Policijskom upravom.

-Postoji saradnja škola sa Auto-moto savezom RS, sa jedinicom ovdje u Prijedoru gdje se organizuju učeničke patrole, vrše se obuke u saradnji sa policijom, prave se male školske patrole – kaže Budimir.

-Napominjemo na ovim sastancima da bi veoma djelotvorno bilo da držimo predavanja i edukacije za roditelje. Trudimo se da to kroz roditeljske sastanke radimo, važan segment bi bio da obnavljamo roditeljima znanje ponašanja u saobraćaju, jer djeca najviše upijaju u svom roditeljskom domu – rekla je Bosančićeva.

Auto-moto savez, kao i svake godine, sprovodi aktivnosti koje su usmjerene ka tri ciljne grupe: na najmlađe učesnike u saobraćaju, na roditelje i vozače. Aktivnost se sprovodi pod nazivom “Vozači, škola je za nas, oprez je za vas”. Ciljnim grupama biće dostavljeni propagandni materijali sa osnovnim porukama kako i na koji način treba da se ponašaju u

saobraćaju.

V.G./Kozarski