Grad Prijedor jedna je od prvih lokalnih zajednica koja putem veb platforme pokušava da napravi bazu podataka Prijedorčana u inostranstvu.
Grad posredstvom svog koordinatora za dijasporu učestvuje u aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara na mapiranju dijaspore iz BiH i na izradi strategije za saradnju sa dijasporom.

Šef Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem grada Prijedora Zinajda Hošić, koja je i koordinator za dijasporu, kaže da je u kreiranje veb platforme pod nazivom “PrijedorDEV” iz budžeta grada izdvojeno 6.000 KM.

“Cilj platforme je da umreži grad sa ljudima iz dijaspore koji su za Prijedor vezani svojim porijeklom, imovinom, radnim iskustvom ili nekim drugim načinom, a imaju potrebu i želju da se na određen način uključe u životne tokove Prijedora i daju doprinos svojim kompetencijama i znanjem”, rekla je Hošićeva.

Ona je navela da se veb platforma nalazi na stranici grada Prijedora u meniju Građanski pano i da se trenutno radi na njenom redizajniranju i obogaćivanju dodatnim sadržajima, jer su u probnom periodu uočeni neki nedostaci.

“Kroz ovu aplikaciju pružena je mogućnost registracije i umrežavanja Prijedorčana koji žive van svog grada. Omogućeno je kreiranje grupa koje bi okupljale ljude istih interesovanja – za biznis i ekonomiju, sport, kulturu, te druge sfere koje mogu biti od interesa za članove platforme”, navela je Hošićeva.

Ona je naglasila da je proces prikupljanja podataka o dijaspori i uspostavljanje baze podataka veoma zahtjevan posao i za institucije na nivou države koje imaju daleko veće kapacitete nego što to imaju lokalne zajednice.

Veb-platforma za uvezivanje poslovne dijaspore sa lokalnom privredom kreirana je u okviru projekta “Partnerstvo dijaspore i grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne ekonomije” koji su donatori finansirali sa 54.060 KM, a Grad Prijedor sa 13.515 KM.

Ovaj projekat dio je programa “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u BiH: Dijaspora za razvoj” koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, Ambasade Švajcarske u BiH, UNDP-a i IOM-a.

agencije/prijedor24h