Pravnik Ognjen Tadić rekao je Srni da su potpuno jasni propisi Republike Srpske u vezi sa odnosom prema krnjem sudijskom sastavu koji za potrebe rušenja ili prepakivanja Ustava BiH i čitavog Dejtonskog mirovnog sporazuma koristi prostorije, memorandum i pečat Ustavnog suda BiH.

– Nema se tu šta posebno komentarisati. Ne priznaje se što je nepriznato i tu je kraj svake priče u postojećim okolnostima dok god one traju – istakao je Tadić povodom odluke ovog suda u kojoj se tvrdi da Zakon o tehničkim propisima Srpske nije u saglasnosti sa članom Ustava BiH koji se odnosi na pravni poredak i nadležnosti institucija, a osporio je i pojedine članove Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Srpske.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske podnio je Šefik DŽaferović kada je bio član Predsjedništva BiH.

Zahtjev se odnosi na neusklađenosti odredaba osporavanog zakona sa odredbama Ustava BiH koje se odnose na uspostavljanje jedinstvenog tržišta na cijeloj teritoriji BiH, ljudska prava i osnovne slobode, međunarodne standarde i nediskriminaciju.

Ustavni sud je utvrdio da nije u skladu sa Ustavom BiH član Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Srpske u kojem je navedeno da Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske predstavlja Republiku na međunarodnim konferencijama, skupovima, međunarodnim organizacijama i udruženjima u okviru svoje nadležnosti i da Agencija sarađuje sa međunarodnim organima, tijelima i institucijama nadležnim za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta.

Prema istom zahtjevu koji je 2021. godine podnijelo sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske, Ustavni sud je donio ocjenu da u skladu sa Ustavom BiH nije ni član osam Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Srpske u tačkama koje se odnose na nadležnost Agencije.

Od toga su izuzete tačke u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o sistemu visokog obrazovanja i drugim sistemima s kojima je visoko obrazovanje povezano, te podsticanjem naučnoistraživačkog rada svih zainteresovanih strana u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, kao i nadležnostima Agencije da obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakononom, propisima iz oblasti viskokog obrazovanja i Statutom.

Istom odlukom, Ustavni sud BiH je za još neke članove Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Srpske naveo da nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Autor: SRNA/RTRS