Predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH Nikola Puzigaća rekao je danas Srni da je veliki broj izbjeglih Srba iz Hrvatske suočen sa problemom ostvarivanja prava na penziju i priznavanje radnog staža iz Hrvatske.

– Neki od članova Udruženja imaju problem sa dobijanjem državljanstva BiH, a hrvatsko državljanstvo im je ranije oduzeto, zbog čega ovi ljudi nemaju dokumenta kojima bi mogli da ostvare svoja osnovna prava – rekao je Puzigaća.

On je naveo da je prostorije Udruženja do sada posjetilo 50 ljudi koji su prije rata živjeli i radili u Hrvatskoj, ali im nije priznato pravo da ostvare penziju iz Hrvatske, jer su nakon rata dobili rješenja za penzionisanje u Republici Srpskoj.

Puzigaća smatra da Hrvatska svjesno diskriminiše ove ljude, jer bi iz Hrvatske dobijali daleko veće penzije u odnosu na penzije koje trenutno dobijaju u Republici Srpskoj.

On je istakao da bi predstavnici penzionih fondova u BiH trebalo hitno da održe sastanak sa predstavnicima penzijskog fonda iz Hrvatske, na koji bi trebalo da pozovu predstavnike Udruženja radnika i invalida izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH i sličnog udruženja iz Јelaha, kako bi bio riješen ovaj problem.

SRNA/RTRS