Nema razvoja bez domaćih banaka (VIDEO)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u našoj emisiji Telering da mora biti promijenjen pristup ekonomiji, jer se Republika Srpska i BiH ne mogu razvijati, a da nemaju svoje banke i finansijske institucije.

On je istakao da strane banke iz BiH, kroz dobit i od plasmana, iznesu više novca, nego što se unese za kreditnu podršku ili strane investicije.

Dodik smatra da je prodaja domaćih banaka u BiH bila pogrešna.

– Izgubili smo mogućnost da imamo banke koje koje mogu da se usmjere u razvoj. Kako je moguće da Austrija ima svoje banke, a da mi nemamo svoje, kako je moguće da Italija ima svoje banke, a da mi nemamo. Nas su ovdje tretirali kao eksperiment i htjeli su da vježbaju na nama – rekao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva pita zašto je za BiH zatvoreno međunarodno finansijsko tržište i navodi da je 6,5 milijardi KM Centralne banke BiH oročeno u inostranstvu.

– Zašto te banke gdje je oročen novac vrše otkup obveznica na zapadu, a ne mogu da vrše otkup ovdje. To je zaluđivanje – istakao je on i dodao da BiH plaća milione KM na osnovu negativnih kamata, što znači da nema prirast na novac koji je deponovan, već da plaća njegovo čuvanje.

RTRS