„Anticipacija stvarnosti“ naziv je izložbe akademskog umjetnika Nikole Da bića, koja je večeras otvorena u Muzeju Kozare.

„Antici pira njem stvarnosti više se vodim sa kritičke strane. Ovim mojim radovima koji se bave socijalnim, političkim stvarima, ja zapravo obrađujem neke teme intimnije prirode i koje su, naravno, globalne prirode. Većinom one stvari koje se dešavaju upravo sada. To možemo nazvati eskalacijom svih tih stvari kao na primjer rat u Ukrajini i slični globalni problemi koji se dešavaju trenutno u svijetu. To je pozadina svih tih događanja“, objašnjava autor.

Teoretičar umjetnosti Daria Vujatović rekla je za Dabićevu izložbu da se radi o stabilnoj i veoma dobro artikulisanoj postavci.

“Ta postavka, koliko god da ostavlja prostora za započete razgovore o samoj izložbi, isto tako vrlo jasno i snažno prenosi svoju poruku kako teorijski tako i praktično, upravo kroz ove izložene objekte“, naglasila je Vujatovićeva.

Direktor Muzeja Kozare, Dragana Mamić, najavila je planove za naredni period.

„Za 28. juni, na Vidovdan, pripremamo izložbu .Crkve brvnare’, istoričara N ataše Tošanović, i to će biti divna izložba po pitanju i srpskog naroda i naše nacionalnosti i čuvanja našeg naslijeđa“, rekla je Mamićeva.

Izvor: kozarski