Republička inspekcija za hranu povlači sa tržišta Republike Srpske proizvod “Prajm hidratejšn” /Prime Hidration/, a u skladu sa Zakonom o hrani kojim je propisano da je zabranjeno prometovati hranu obogaćenu nutrijentima koja nije upisana u odgovarajući registar.
Iz Inspektorata Republike Srpske pozivaju trgovce da, ukoliko do sada nisu informisani o povlačenju proizvoda, ne čekaju dolazak inspektora i samostalno uklone proizvod iz prometa.

Kontrola pet uzoraka bezalkoholnog pića “Prajm” pokazala je da deklaracija proizvoda, koja je obilježena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, nije usklađena sa važećom zakonskom regulativom i sa originalnom deklaracijom, odnosno na njoj nisu navedeni svi potrebni podaci.

Utvrđeno je da proizvod “Prajm hidratejšn” koji se po svom sastavu svrstava u hranu obogaćenu nutrijentima, nije upisan u Registar hrane obogaćene nutrijentima koji vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a što je zakonska obaveza.

Hrana obogaćena nutrijentima je hrana kojoj se dodaju vitamini, minerali i ostale materije sa određenim hranljivim ili fiziološkim efektom koja nije vitamin ili mineral.

Svaki subjekat u poslovanju hranom prije stavljanja na tržište Republike Srpske hrane za posebne prehrambene potrebe, dodataka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima obavezan je da podnese Ministarstvu zahtjev za upis hrane za posebne prehrambene potrebe, dodatka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe, Registar dodataka ishrani i Registar hrane obogaćene nutrijentima.

U dijelu ocjene zdravstvene ispravnosti, analizom je utvrđeno da su vrijednosti ispitivanih parametara u granicama referentnih vrijednosti definisanih važećim pravilnicima.

Iz Inspektorata podsjećaju da je kontrolama u prodajnim objektima i prilikom uvoza utvrđeno da se na tržištu Republike Srpske ne nalazi proizvod “Prajm enerdži” /Prime Energy/ koji je prethodno zabranjen u Sloveniji i Hrvatskoj, a kod kojeg je utvrđeno da u sebi sadrži L-teanin što nije dopušteno u bezalkoholnim pićima.

SRNA

Republička inspekcija za hranu povlači sa tržišta Republike Srpske proizvod “Prajm hidratejšn” /Prime Hidration/, a u skladu sa Zakonom o hrani kojim je propisano da je zabranjeno prometovati hranu obogaćenu nutrijentima koja nije upisana u odgovarajući registar.
Iz Inspektorata Republike Srpske pozivaju trgovce da, ukoliko do sada nisu informisani o povlačenju proizvoda, ne čekaju dolazak inspektora i samostalno uklone proizvod iz prometa.

Kontrola pet uzoraka bezalkoholnog pića “Prajm” pokazala je da deklaracija proizvoda, koja je obilježena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, nije usklađena sa važećom zakonskom regulativom i sa originalnom deklaracijom, odnosno na njoj nisu navedeni svi potrebni podaci.

Utvrđeno je da proizvod “Prajm hidratejšn” koji se po svom sastavu svrstava u hranu obogaćenu nutrijentima, nije upisan u Registar hrane obogaćene nutrijentima koji vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a što je zakonska obaveza.

Hrana obogaćena nutrijentima je hrana kojoj se dodaju vitamini, minerali i ostale materije sa određenim hranljivim ili fiziološkim efektom koja nije vitamin ili mineral.

Svaki subjekat u poslovanju hranom prije stavljanja na tržište Republike Srpske hrane za posebne prehrambene potrebe, dodataka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima obavezan je da podnese Ministarstvu zahtjev za upis hrane za posebne prehrambene potrebe, dodatka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe, Registar dodataka ishrani i Registar hrane obogaćene nutrijentima.

U dijelu ocjene zdravstvene ispravnosti, analizom je utvrđeno da su vrijednosti ispitivanih parametara u granicama referentnih vrijednosti definisanih važećim pravilnicima.

Iz Inspektorata podsjećaju da je kontrolama u prodajnim objektima i prilikom uvoza utvrđeno da se na tržištu Republike Srpske ne nalazi proizvod “Prajm enerdži” /Prime Energy/ koji je prethodno zabranjen u Sloveniji i Hrvatskoj, a kod kojeg je utvrđeno da u sebi sadrži L-teanin što nije dopušteno u bezalkoholnim pićima.

Izvor: SRNA/kozarski