Grad Prijedor objavio je danas javni konkurs o davanju u zakup stambenih jedinica socijalnog stanovanja u kojima je cijena zakupnine jedna KM po metru kvadratnom.
Riječ je o dvije garsonjere u Raškovcu i jednosobnom stanu na Pećanima.

Pravo na korištenje ovih stanova po povlaštenim cijenama imaju državljani Republike Srpske i BiH ili strani državljani sa dozvolom za stalni boravak u Srpskoj koji najmanje tri godine neprekidno imaju prebivalište u Prijedoru, nemaju nepokretnosti uslovne za život i nemaju mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 35 odsto prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini.

Konkurs je otvoren 15 dana, a za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove.

Izvor: SRNA/kozarski